Persondatapolitik

PERSONDATAPOLITIK HOS ZAKOBO APS
Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Zakobo ApS.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante og gældende lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler
Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt eller en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services.

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, CVR nummer, telefonnummer og betalingsoplysninger. Zakobo ApS indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

- Besøger vores hjemmeside
- Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback
- Bestiller Zakobo via vores formularDen dataansvarlige

Den dataansvarlige
Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.zakobo.dk er Zakobo ApS, Wichmandsgade 5F st.tv, 5000 Odense C.

Behandlingsgrundlag og formål
Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse. Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 2 år efter du har modtaget din vare eller ydelse.

Cookies
Vi benytter ikke nogen cookies på vores hjemmeside

Andre modtagere af personoplysninger
Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.
Vi har vores hjemmeside hos Abakomp, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i Abakomps datacentre.

Vi bruger eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instrukser og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores og din garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Når man benytter vores kontaktformular på hjemmesiden


Formål
Når man benytter en kontaktformular på vores hjemmeside, behandler vi de angivne personoplysninger det formål at kunne vende tilbage på henvendelsen.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger
Behandlingen af personoplysninger sker under legitim interesse (interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningen), idet vi afvejer at den besøgendes selv har afgivet oplysningerne med henblik på at blive kontaktet.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde
Der indsamles generelle kontaktoplysninger i form af navn, e-mail og telefonnummer. Der ud over beder vi om en besked, der kan uddybe hvad henvendelsen drejer sig om. Der indsamles alene personoplysninger, som den besøgende selv afgiver.

Modtagere af personoplysninger
De personoplysninger der afgives vil ikke blive hverken videregivet eller overdraget uden for virksomheden.

Opbevaring af personoplysninger
Hvis der på baggrund af henvendelsen indledes et samarbejde, kundeforhold eller på anden måde skabes en tættere relation, vil personoplysningerne blive opbevaret i henhold til relationen.

Når man bestiller Clearhaus via vores bestillingsformular på hjemmesiden


Formål
Når man benytter Clearhaus bestillingsformularen på vores hjemmeside, behandler vi de angivne personoplysninger med formål at kunne oprette en Clearhaus aftale på vegne af foreningen.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger
Behandlingen af personoplysninger sker under legitim interesse (interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningen), idet vi afvejer at den besøgendes selv har afgivet oplysningerne med henblik på at få oprettet en Clearhaus aftale.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde Der indsamles følgende informationer for at kunne oprette Clearhaus aftalen på vegne af foreningen og tegningsberettigede:

Foreningsinformation

- Forenings navn
- CVR nummer
- Bank IBAN Nr
- Forventet omsætning i foreningen pr måned
- Foreningens vedtægter
- Foreningens seneste generalforsamlingsreferat
- Tegnings

Tegningsberettigede

- Titel
- Fulde navn
- Email
- CPR nummer
- Adresse
- Postnummer
- By
- Billed ID (pas eller kørekort)
- Sundhedskort

Modtagere af personoplysninger
De person- og foreningsoplysninger der afgives skal bruges af Zakobo for at kunne oprette en indløsningsaftale på vegne af foreningen. Fuldmagten som skal underskrives er udelukkende gældende til dette formål og kan ikke benyttes til noget andet.

Opbevaring af personoplysninger
Personoplysningerne vil automatisk blive slettet inden for 6 måneder fra oprettelse af Clearhaus aftalen er gennemført.

Dine rettigheder
Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

- At få adgang til og få ændret dine persondata
- At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til support@zakobo.dk.